Onze Belasting-Service 2024

Beste klanten,

Ook in 2024 gaan we in een kort tijdsbestek alle aangiftes in de Personenbelasting voltooien.

Gelieve daarom vóór eind mei 2024 alle documenten aan te leveren.  

Indien wij van u geen documenten ontvangen, dan voltooien wij uw aangifte op basis van de bijlagen die terug te vinden zijn op Tax-on-Web.

U kan hieronder alle informatie vinden omtrent onze Belastingservice. 

Indieningstermijnen AJ2024-Ink2023:

Onze Tarieven:

Praktische afspraken:

Indieningstermijnen AJ2024-Ink2023:

 • Papieren aangifte: 30 juni 2024
 • Tax-on-web (burger): 15 juli 2024
 • Een correctie doen op een Voorstel van Vereenvoudigde Aangifte (VVA) : 15 juli 2024
 • Uitzonderingsdeadline: 16 oktober 2024, maar enkel in zoverre de aangifte inkomsten uit een zelfstandige activiteit of buitenlandse beroepsinkomsten bevat. 

Nog geen volmacht gegeven aan ANZ als mandataris voor uw dossier ?
Gelieve contact op te nemen om uw mandaat aan te maken vóór 31 mei 2024.

Onze Tarieven:

Wij verzorgen de aangifte in de Personenbelasting voor loontrekkende 1 Belgische Rijksinwoners, alsook gepensioneerden en studenten.

Door de toenemende complexiteit, maken wij geen onderscheid meer tussen een Voorstel van Vereenvoudigde Aangifte (VVA) en een gewone aangifte :

Verzekeringsklant 2 bij ANZ GEEL:

Laten nakijken van een simpele 3 VVA of
indienen van een simpele aangifte
: 30€
Laten nakijken van een uitdagende 4 VVA of
indienen van een uitdagende aangifte
: 55€

Niet-klant bij ANZ GEEL:

Laten nakijken van een simpele 3 VVA of
indienen van een simpele aangifte
:100€
Laten nakijken van een uitdagende 4 VVA of
indienen van een uitdagende aangifte
: 150€

U wenst niet langer beroep te doen op onze diensten

Het is onze bedoeling om u aan te moedigen een eenvoudige belastingaangifte zelf af te handelen.
U kan daartoe ook nog steeds
gratis terecht bij de belastingen zelf :

https://financien.belgium.be/nl/contacteer-uw-centrum-p

Om te vermijden dat wij uw aangifte behandelen, kan u de lopende volmacht schrappen via volgende link:

https://financien.belgium.be/nl/E-services/tax-on-web-mandataris


1 Zelfstandigen waarvoor een deel II moet worden ingevuld verwijzen wij graag door naar een boekhouder/fiscalist die hen begeleidt in de zelfstandige activiteit.

2 Tussen 01.01.2024 en 31.12.2025 minstens één verzekeringspolis in voege bij ANZ GEEL.

3 Belgische inkomsten, zonder leningen, zonder levensverzekeringen, zonder te bewijzen werkelijke beroepskosten en maximum één onroerende eigendom door uzelf bewoond.

4 Buitenlandse inkomsten, leningen, levensverzekeringen, meerdere eigendommen, te bewijzen werkelijke beroepskosten.

Praktische afspraken:

Indien ons kantoor nog niet beschikt over een volmacht als mandataris om uw dossier te behandelen, dan verzoeken wij u contact met ons te nemen vóór 31.05.2024. Wij bezorgen u dan gepersonaliseerde instructies om samen van start te gaan.

Hoe uw dossier bezorgen aan ANZ GEEL?

Het bezorgen van uw attesten en nuttige informatie kan u op meerdere manieren. Hieronder vindt u de voorkeursvolgorde die wij hanteren

 1. E-mail: belastingen@anz-geel.be
  => U bent een ervaren mailgebruiker en kan vlot documenten inscannen of foto’s doormailen?
  => U helpt ons enorm door deze manier van aanleveren omdat wij dan zelf alle documenten niet meer dienen te scannen.
  => Bovendien hebben we dan ook meteen uw voorkeur e-mailadres om de berekening nadien te bezorgen.
 2. Brievenbus: Koning Albertstraat 41 – 2440 GEEL
  => U vindt het makkelijker om uw dossier op te sturen of te komen afleveren in onze brievenbus?
  => dat kan nog altijd, wij zorgen ervoor dat de brievenbus dagelijks wordt gelicht.
 3. Whatsapp: 0495/20.43.15 Martine Nijs.
  => U wil de verplaatsing vermijden maar u heeft geen scanner en foto’s mailen vindt u moeilijk?
  => U kan foto’s nemen van uw attesten met uw smartphone en deze bezorgen via whatsapp.
 4. Bezoek aan ons kantoor: mogelijk tijdens onze openingsuren.

Wanneer uw dossier bezorgen aan ANZ GEEL?

 • Door de toevloed aan dossiers de kortere indieningstermijnen, vragen we om alles zo vlug mogelijk aan te leveren.  Op die manier kunnen wij ons organiseren om alles tijdig klaar te krijgen. 

Wat dient u te bezorgen?

 • Namen en geboortedatums van personen ten laste
 • De fiscale fiches van de Belgische inkomsten
 • Betaalbewijzen van bedragen die u belastingvermindering kunnen opleveren (hypothecaire leningen, levensverzekeringen, giften aan erkende instellingen, kosten voor kinderopvang, uitgaven in het kader van energiebesparing, onderhoudsuitkeringen, afkoop studiejaren,…)
 • Alle inlichtingen over eventuele buitenlandse inkomsten (loonfiches, inlichtingen over buitenlandse roerende en onroerende inkomsten)
 • Fiscale attesten omtrent ingehouden Roerende Voorheffing (-30%) op dividenden. Als u of één van uw minderjarige kinderen in 2023 verkrijger was van dividenden waarop roerende voorheffing werd ingehouden kan u hiervan maximum 240€ recupereren.
 • Alle andere informatie die hier niet opgesomd staat, maar die een invloed kan hebben op het correct invullen van uw aangifte

Onze service

Zodra wij de aangifte hebben voltooid, ontvangt u van ons de berekening via mail, alsook een factuur voor onze diensten. (betalingsverzoek via overschrijving)
Indien u niet langer beroep wenst te doen op onze diensten, kan u nog steeds gratis telefonisch terecht bij de belastingen zelf :
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte/invulsessies

U kan alvast hier Kladversie Belasting Deel 1  Aangifte 2024 downloaden.
En hier vindt u Kladversie Belasting Deel 2  Aangifte 2024.

En via deze link kan u de Toelichting bij de voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting downloaden.

Met vriendelijke groeten,
Martine Nijs & Team ANZ-GEEL

Leave a Reply

× stuur ons uw documenten