Voertuigen & Mobiliteit

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

Wie een auto, moto of ander motorrijtuig in het verkeer wil brengen is wettelijk verplicht hiervoor een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid af te sluiten. Deze vergoedt de schade (zowel materieel als lichamelijk) die u veroorzaakt aan derden: andere weggebruikers, uw medepassagiers, de wegbeheerder, ….

De premie van een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid wordt o.a. bepaald door de kilowatt van het voertuig, uw woonplaats, leeftijd en schadeverleden.

De voorwaarden waaraan deze verzekering moet voldoen zijn bij wet vastgelegd. In grote lijnen zijn deze dus steeds hetzelfde. Toch proberen de verschillende maatschappijen zich onderling te onderscheiden door bijkomende voordelen en eigen accenten (jokers in geval van schade, bonus malus -2 levenslang, …).

Eigen schade

Naast de wettelijk verplichte verzekering voor schade aan derden zijn er verschillende mogelijkheden om u ook te verzekeren voor de eigen materiële schade en/of lichamelijk letsel door eigen fout.

Omnium

De zogenaamde “omnium”-verzekering vergoedt u voor schade aan uw eigen voertuig.
In geval van een beperkte omnium is dit schade door:

 • brand (of ontploffing),
 • diefstal (of poging tot diefstal),
 • natuurkrachten (storm, hagel, bliksem, overstroming),
 • glasbraak,
 • schade door wilde dieren.

De volledige omnium dekt alle risico’s van de beperkte omnium plus de materiële schade aan uw voertuig bij een ongeval in fout of ongeval met onbekende tegenpartij (vluchtmisdrijf of vandalisme).

Belangrijke aspecten bij de vergelijking tussen verschillende verzekeraars zijn:

 • de verzekerde waarde (factuurprijs <> cataloguswaarde),
 • de hoogte van de vrijstelling,
 • de afschrijvingsformule (hoe snel vermindert de verzekerde waarde).

Deze drie punten beïnvloeden in grote mate het tarief van uw omniumwaarborg.

Bestuurder

Bij een ongeval in fout ontvangt u als bestuurder geen vergoeding van uw verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Niet voor uw materiële schade, maar helaas ook niet voor uw lichamelijk letsel. U bent namelijk geen derde ten aanzien van uzelf.

Toch kunnen de kosten hoog oplopen. Denk hierbij aan:

 • medische kosten niet gedekt door uw ziekenfonds of hospitalisatieverzekeraar
 • tijdelijke invaliditeit
 • blijvende invaliditeit
 • esthetische schade
 • eventuele aanpassing van uw woning

Een goede bestuurdersbescherming is daarom onontbeerlijk. Deze vergoedt het lichamelijk letsel van de bestuurder bij een ongeval in fout. Ook hier zijn er twee formules:

Forfaitair: u ontvangt een vooraf afgesproken bedrag eventueel aangevuld met een vergoeding voor uw medische kosten.

Gemeen recht: u ontvangt de vergoeding waarop u recht zou hebben indien uw letsels het gevolg zouden zijn van een ongeval in recht.

U kunt een ongevallenverzekering afsluiten voor u als bestuurder van uw voertuig, maar eventueel ook voor u en/of uw gezin in eender welk voertuig of zelfs meer algemeen, voor u en/of uw gezin in het verkeer (fietser, voetganger, passagier van het openbaar vervoer, …)

Bijstand

De bijstand voertuigen komt ter plaatse in geval van ongeval of pech en regelt de depannage van uw voertuig en repatriëring van de passagiers.

Afhankelijk van de gekozen formule kunt u beschikken over een vervangwagen en/of biedt men ook bijstand indien u zonder uw voertuig met vakantie bent in het buitenland.

U kunt de waarborg bijstand toevoegen in de polis van uw voertuig(en) of u kunt kiezen voor een polis bij één van onze gespecialiseerde partners: Allianz Assistance, Europ Assistance of VAB.

Wij bieden u graag een overzicht van de verschillende mogelijkheden, rekening houdend met uw specifieke behoeften en verlangens.

Los van bovenstaande voorzien de meeste van onze verzekeraars gratis bijstand na ongeval. Moet uw voertuig worden gesleept ten gevolge van een ongeval? Check dan zeker uw groene kaart en neem contact op met de maatschappij alvorens zelf de nodige regelingen te treffen. 

Rechtsbijstand

Net als de omnium, bestuurder en bijstand is ook de waarborg rechtsbijstand in België niet verplicht.
Toch is dit een uiterst belangrijk onderdeel van uw verzekeringspakket.

Bij een ongeval in recht is het namelijk de waarborg rechtsbijstand die uw schade gaat claimen bij de aansprakelijke tegenpartij. Daarnaast komt de waarborg rechtsbijstand ook tussen in geval van discussie, strafrechtelijke vervolging, ongevallen met buitenlandse tegenpartij, …

U kunt de waarborg rechtsbijstand afsluiten als onderdeel van uw autoverzekering of onderbrengen bij een gespecialiseerde maatschappij voor een nog ruimere dekking en nog betere en onafhankelijke verdediging van uw rechten. 

Contact

Koning Albertstraat 41
2440 GEEL
Tel : +32.14.56.44.44
Fax : +32.14.56.44.40

info@anz-geel.be

Ruime parking beschikbaar voor de deur

Openingsuren

Kantoor toegankelijk zonder afspraak:

Ma: 9:00 – 12:00
Di: 9:00 – 12:00
Wo: 9:00 – 12:00
Do: 9:00 – 12:00
Vr: 9:00 – 12:00

Meer tijd nodig? Kom op afspraak:

Ma: 9:00 – 12:00 en 14:00 – 17:00
Di: 9:00 – 12:00 en 14:00 – 17:00
Woe: 9:00 – 12:00
Do: 9:00 – 12:00 en 14:00 – 17:00
Vr: 9:00 – 12:00

Wegbeschrijving

× stuur ons uw documenten