Inkomen & pensioenopbouw

Als zelfstandige of vrij beroep valt u niet onder de wet op de arbeidsongevallen. Ook de sociale zekerheid in geval van arbeidsongeschiktheid is een stuk minder doeltreffend dan deze voor loontrekkenden. Gelukkig zijn er tal van mogelijkheden om zelf de nodige bescherming te voorzien.

Wij wijzen u graag de weg in het kluwen van wetgevingen en mogelijkheden en bieden u een oplossing aangepast aan uw situatie, beroep en sector.

24/24u ongevallen

Een ongevallenverzekering 24/24u beschermt u als zelfstandige tegen de financiële gevolgen van een ongeval, zowel privé als professioneel. De premie is uiteraard grotendeels afhankelijk van de aard van uw professionele activiteiten. Het spreekt voor zich dat een dakwerker in deze meer risico loopt dan pakweg een boekhouder.

De meeste van dergelijke verzekeringen bieden tussenkomst bij:

  • Medische kosten
  • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid (vast bedrag per dag)
  • Blijvende arbeidsongeschiktheid (vast bedrag in functie van de graad van invaliditeit)
  • Overlijden

Dit geldt normaal gesproken ook voor sportongevallen. Wel let u best altijd goed op de uitsluitingen in uw contract. Moto’s, quads, extreme sporten, … zijn vaak (standaard) niet gedekt.

Pensioen- en langetermijnsparen

Uiteraard kunt u als zelfstandige in uw personenbelasting ook genieten van het fiscaal voordeel voor pensioensparen en langetermijnsparen. Wij helpen u graag met beide vormen. Als zelfstandige hebt u echter nog enkele bijkomende mogelijkheden.

VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen)

Het VAPZ is één van de meest veilige en meest interessante manieren van pensioenopbouw voor zelfstandigen en vrije beroepen. Het betreft een individuele levensverzekering binnen tak21 of tak23 die valt onder een gunstig fiscaal regime waarmee u een aanvullend pensioen kunt opbouwen boven op het wettelijk pensioen en het gewone pensioensparen.

De basis van het contract is uiteraard pensioenopbouw. Eventueel kunt u dit aanvullen met een minimumgarantie overlijden, gewaarborgd inkomen en premievrijstelling in geval van arbeidsongeschiktheid.

Let wel: het maximumbedrag dat u langs deze weg kunt sparen is wettelijk beperkt.

IPT (Individuele Pensioen Toezegging voor zelfstandigen met vennootschap)

Hebt u een vennootschap? Dan kunt u ook kiezen voor een IPT. Hiermee bouwt u vanuit de vennootschap een bovenwettelijk pensioen op, vergelijkbaar met de groepsverzekering voor werknemers.

Het opgebouwde kapitaal is definitief verworven voor de privépersoon ook in geval van stopzetting of faillissement van de vennootschap. De premie is bovendien fiscaal aftrekbaar waardoor de vennootschap minder belastingen zal moeten betalen.

Het maximale kapitaal dat u kunt opbouwen, is afhankelijk van het inkomen. Men spreekt hierbij van de 80%-regel. Eenvoudig gesteld wil dit zeggen dat uw totale pensioen (wettelijk en bovenwettelijk samengeteld) maximum 80% van uw beroepsinkomen mag bedragen. Dit wil zeggen dat u bij berekening van de maximale premie altijd rekening moet houden met alle andere vormen van pensioenopbouw die u reeds doet of hebt gedaan.

POZ (Pensioen Overeenkomst voor Zelfstandigen)

Zelfstandigen zonder vennootschap kunnen een aanvullend pensioen opbouwen via Pensioentoezegging voor Zelfstandigen (POZ). Hierbij geniet u, wanneer u aan de wettelijke voorschriften voldoet, via de personenbelasting een belastingvermindering van 30% op de betaalde premies. Let wel, ook hier mag u de 80%-regel niet overschrijden.

RIZIV-polissen voor vrije beroepen

Voor bepaalde (geconventioneerde) medische beroepen voorziet het RIZIV een jaarlijks te bepalen toelage dewelke mag worden gebruikt voor : 

  • financiering van een aanvullend pensioen vergezeld van een sociaal luik
  • financiering van een contract gewaarborgd inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Op te website van het RIZIV kunt u controleren of u hiervoor in aanmerking komt. Uiteraard helpen wij u bij de aanvraag van uw vergoeding.

Wij wijzen u graag de weg in het kluwen van wetgevingen en mogelijkheden en bieden u een oplossing aangepast aan uw situatie, beroep en sector.

Contact

Koning Albertstraat 41
2440 GEEL
Tel : +32.14.56.44.44
Fax : +32.14.56.44.40

info@anz-geel.be

Ruime parking beschikbaar voor de deur

Openingsuren

Kantoor toegankelijk zonder afspraak:

Ma: 9:00 – 12:00
Di: 9:00 – 12:00
Wo: 9:00 – 12:00
Do: 9:00 – 12:00
Vr: 9:00 – 12:00

Meer tijd nodig? Kom op afspraak:

Ma: 9:00 – 12:00 en 14:00 – 17:00
Di: 9:00 – 12:00 en 14:00 – 17:00
Woe: 9:00 – 12:00
Do: 9:00 – 12:00 en 14:00 – 17:00
Vr: 9:00 – 12:00

Wegbeschrijving

× stuur ons uw documenten