Gebouw & Inboedel

Een brand- of woningverzekering verzekert u voor schade aan uw woning, gebouw en/of bijhorende inboedel. In de eerste plaats in geval van brand, maar ook in heel wat andere gevallen kunt u rekenen op tussenkomst van uw brandverzekeraar.

Basiswaarborgen

Elke brandverzekering vergoedt de materiële schade die veroorzaakt wordt door brand, ontploffing, implosie, blikseminslag, aanslagen en arbeidsconflicten, aanbotsen door een dier, aanbotsen door een transportmiddel, vallen van een boom op het gebouw, storm, sneeuw- of ijsdruk op daken, hagel en natuurrampen. Meestal aangevuld met een vergoeding voor:

  • schade door elektriciteit: inwerking van elektriciteit op elektrische installaties en toestellen (bijvoorbeeld
  • schade aan elektrische toestellen door overspanning, het verlies van de inhoud van de diepvriezer daardoor (ontdooiing)
  • schade door rook of roet
  • waterschade door breuk van leidingen, overlopen van dakgoten, sanitaire installaties of elektrische huishoudapparaten, insijpelen van water door het dak, vorst (op voorwaarde dat de nodige voorzorgsmaatregelen genomen zijn),…
  • glasbraak
  • schade aan het gebouw na inbraak of vandalisme

Aanvullende waarborgen

Kosten die niet rechtstreeks van de schade zelf komen, maar er wel aan verbonden zijn zoals reddingskosten, bewaringskosten, opruimingskosten, tijdelijke huisvesting, verhaal van derden (bijvoorbeeld bij een overslaande brand).

Optionele waarborgen

Diefstal, vandalisme aan de inboedel, motorrijtuigen in rust, indirecte verliezen (*), schade aan tuinmeubilair, zwembaden, …

Rechtsbijstand na brand

Brengt iemand anders schade toe aan uw woning? Dan is het de waarborg rechtsbijstand die deze schade gaat claimen bij de aansprakelijke tegenpartij. Daarnaast komt deze tussen in geval van discussie (ook wanneer u het niet eens bent met uw verzekeraar), verdedigt deze uw belangen en zorgt deze indien nodig voor betaling van gerechts- en expertkosten, erelonen advocaten, … Rechtsbijstand kan deel uitmaken van uw polis brand, maar kan ook worden ondergebracht bij een gespecialiseerde maatschappij voor een nog betere bescherming.

(*) Indirecte of onrechtstreekse verliezen zijn diverse kosten en nadelen ten gevolge van een verzekerd schadegeval (telefoonkosten, administratiekosten, tijdverlies, …). Aangezien deze vaak moeilijk in kaart te brengen zijn, kunt u deze verzekeren onder de vorm van een automatische verhoging van uw schadevergoeding met bijvoorbeeld 5 of 10%.

ABR / Alle risico’s

In sommige omstandigheden kan het nuttig zijn zich ruimer te verzekeren dan de waarborgen gedekt in de brandverzekering. We denken hierbij aan de zogenaamde ABR (alle bouwplaats risico’s) indien u gaat bouwen, maar ook alle risico’s elektronica, muziekinstrumenten, waardevolle voorwerpen, kunst, … Er zijn tal van mogelijkheden, zowel tijdelijk als permanent.

Contact

Koning Albertstraat 41
2440 GEEL
Tel : +32.14.56.44.44
Fax : +32.14.56.44.40

info@anz-geel.be

Ruime parking beschikbaar voor de deur

Openingsuren

Kantoor toegankelijk zonder afspraak:

Ma: 9:00 – 12:00
Di: 9:00 – 12:00
Wo: 9:00 – 12:00
Do: 9:00 – 12:00
Vr: 9:00 – 12:00

Meer tijd nodig? Kom op afspraak:

Ma: 9:00 – 12:00 en 14:00 – 17:00
Di: 9:00 – 12:00 en 14:00 – 17:00
Woe: 9:00 – 12:00
Do: 9:00 – 12:00 en 14:00 – 17:00
Vr: 9:00 – 12:00

Wegbeschrijving

× stuur ons uw documenten