Aansprakelijkheid

BA Onderneming

De Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming is bij wijze van spreken de “familiale” verzekering van uw onderneming en kan drie items omvatten:

BA uitbating

De BA Uitbating, ook wel bananenschil-polis genoemd, vormt de basis van uw polis en verzekert uw bedrijf voor uw “extra-contractuele aansprakelijkheid”, zijnde de aansprakelijkheid die los staat van elke vorm van contract. De postbode glijdt uit omdat u bij vriesweer vergat uw parking te strooien, uw reclamepaneel valt op een auto van de buren, ….

BA na levering

Deze vorm van aansprakelijkheid doet zich voor wanneer er schade ontstaat door een gebrek in een door u geleverd product of een door u uitgevoerd werk. Een fout, vergissing of vergetelheid is vaak snel gebeurd. In dergelijk geval vergoedt uw BA na levering de gevolgschade van het slachtoffer (belangrijk: BA na levering vergoedt nooit de schade aan uw product of werk). Bijvoorbeeld: klanten in uw restaurant lopen een voedselvergiftiging op, Een door u gemonteerde kast valt naar beneden en veroorzaakt schade aan de vloer, …

Toevertrouw goed

Werkt u aan of met zaken die u ter beschikking worden gesteld door anderen (klanten, leveranciers, verhuurbedrijven, …) dan is het niet onbelangrijk u hiervoor bijkomend te verzekeren. Op dat moment is er namelijk (al dan niet schriftelijk) een overeenkomst die u de toelating geeft dit goed te gebruiken. Veroorzaakt u schade aan het goed is er namelijk sprake van contractuele aansprakelijkheid dewelke standaard niet is opgenomen in de BA Uitbating.

Voor al uw vragen aangaande aansprakelijkheid staan wij u graag te woord, telefonisch of op kantoor. Contacteer ons voor meer of maak onmiddellijk een afspraak. 

Beroepsaansprakelijkheid

Ook als professional ben je niet onfeilbaar. Een vergissing of vergetelheid, het overkomt ons allemaal wel eens. In sommige sectoren kan dit echter grote gevolgen met zich mee brengen. Vooral bij medische of intellectuele beroepen loopt de schade soms snel op. Daarom is het voor bepaalde beroepen is het aangewezen, soms zelfs verplicht, zich te verzekeren voor beroepsfouten.

Een overzicht van de verplichte verzekeringen kunt u terugvinden op de website van de FSMA.

Objectieve aansprakelijkheid

Op basis van de wet van 30 juli 1979 en KB van 5 augustus 1991 is het in bepaalde gevallen verplicht een verzekering te onderschrijven voor objectieve aansprakelijkheid ten gevolge van brand en ontploffing. Het gaat hierbij vooral om openbare gelegenheden. De exacte lijst kunt u terugvinden in het KB van 28 februari 1991.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder of zaakvoerder van een onderneming of vereniging draagt u heel wat verantwoordelijkheden. Een foute beslissing kan u, ondanks een goede vennootschapsstructuur, in bepaalde gevallen persoonlijk ten laste worden gelegd (schulden door een verkeerde investering, een zwaar arbeidsongeval van één van uw medewerkers, het niet neerleggen van de jaarrekening, …
Een bestuurdersverzekering beschermt uw privévermogen tegen schadeclaims n.a.v. fouten die u maakt in de uitoefening van uw mandaat.

Contact

Koning Albertstraat 41
2440 GEEL
Tel : +32.14.56.44.44
Fax : +32.14.56.44.40

info@anz-geel.be

Ruime parking beschikbaar voor de deur

Openingsuren

Kantoor toegankelijk zonder afspraak:

Ma: 9:00 – 12:00
Di: 9:00 – 12:00
Wo: 9:00 – 12:00
Do: 9:00 – 12:00
Vr: 9:00 – 12:00

Meer tijd nodig? Kom op afspraak:

Ma: 9:00 – 12:00 en 14:00 – 17:00
Di: 9:00 – 12:00 en 14:00 – 17:00
Woe: 9:00 – 12:00
Do: 9:00 – 12:00 en 14:00 – 17:00
Vr: 9:00 – 12:00

Wegbeschrijving

× stuur ons uw documenten